I lager.
Antal: 16

Humle 1:5 50 ml CarlHerbs

159 kr
Artikelnummer: ÖCH40
Leverantör: CarlHerbs

Humle 1:5 50 ml CarlHerbs

BESKRIVNING

.De huvudsakliga beståndsdelar är bitterämnen i kådaform (låg stabilitet) och flavonoider och kommer i elixir flaska.


INNEHÅLL


INGREDIENSER:


ANVÄNDNING

Rekommenderad dos: 1 ml 2 ggr/dag i vatten Omskakas

KONTRAINDIKATIONER:
Graviditet: försiktig
Amning: försiktig

Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas.
Denna produkt skall ej användas som ett alternativ till en varierad kost.
Förvaras utom räckhåll för små barn.