I lager.
Antal: 999

DNA sport inkl. 20 minuter genomgång

2 795 kr
Artikelnummer: 64

DNA sport inkl. 20 minuter genomgång

BESKRIVNING

DNA Sport ger inblick i potentialen för idrottsprestationer och inlärningsförmågan, optimala träningsval, strategier för återhämtning, skadepotential och träning för viktkontroll. Testet lämpar sig såväl för elitidrottare som vanliga motionärer som vill maximera hans eller hennes träningsresultat och nå toppnivåer. Profiltesterna för gener i tre kategorier som relaterar till idrottsverksamheten: styrka och uthållighet, senproblem och återhämtning.
 
Gener har nu kodats och studerats och kan berätta för en idrottsman eller deras tränare om de bör träna mot en kraft- eller en uthållighetssport, hur snabbt de sannolikt kommer att återhämta sig från träning, och deras genetiska känslighet för senor och andra mjukvävnadsskador. DNA Sport utnyttjar dessa gener och den information de består av för att erbjuda en kvantitativ bedömning av idrottarnas fysiologiska disposition mot vissa verksamheter.
 
DNA sportprofil test för gener i tre kategorier som relaterar till idrottsverksamheten: 1) Styrka och uthållighet, 2) Tendon patologi och 3) Återhämtning.
 
1) Avsnittet Styrka och uthållighet testar gener som kodar för fysiologiska faktorer såsom cirkulation, blodtryckskontroll, styrka, hjärt-lung-kapacitet, mitokondriell syntes, muskelfiber typ specialisering, muskelfiber hypertrofi, hjärtminutvolym, muskelmetabolismen och anpassningsförmåga till utbildning regimer.
 
2) Tendon patologi-avsnittet undersöker gener som är involverade i den strukturella integriteten av mjuka vävnader i kroppen. Vissa polymorfismer implicerade anlag för senskador (inklusive akillestendinit), plus ligament, brosk och ben patologi.

3) Återhämtningen generna är det bästa exemplet på denna genetiska panel om behovet av att integrera utbildning och kostråd när man ska stödja en idrottsmans hälsa och kondition. De presenterade generna anser disposition till inflammation och fria radikaler stress i kroppen, vilket kan innebära att det behövs mer fokuserade näringstillskott, tillsammans med utökade utbyten mellan utbildningsupprepningar och sessioner.

Konsultation
Det ingår 20 minuters konsultation vid kliniken i Malmö/Helsingborg eller per telefon/Skype för tolkning av analysen.

Provet tas i saliv.

Tänk på vid beställning

Vid beställning av analyser gäller ej ångerrätten eftersom det är en individanpassad produkt.


INNEHÅLL

-


ANVÄNDNING

-